VE CHOM CAU- UON ONG CN - 0974 044 057

prev
next

UỐN ỐNG- VE CHỎM CẦU- LỐC THÉP HÌNH KHỔ LỚN CN- 0974 044 057.

- Thép hình từ từ 50- 1000 mm.

- Ống từ phi : OD 500 -  ....100.000 *Tôn dầy từ: 1 mm- 200 mm.

- Ve chỏm cầu: Từ OD 500 - 20.000 mm * T 50 mm

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

UỐN ỐNG- VE CHỎM CẦU- LỐC THÉP HÌNH KHỔ LỚN CN- 0974 044 057.

- Thép hình từ từ 50- 1000 mm.

- Ống từ phi : OD 500 -  ....100.000 *Tôn dầy từ: 1 mm- 200 mm.

- Ve chỏm cầu: Từ OD 500 - 20.000 mm * T 50 mm