VE CHOM CAU- UON ONG CN - 0974 044 057

Giá: Liên hệ

UỐN ỐNG- VE CHỎM CẦU- LỐC THÉP HÌNH KHỔ LỚN CN- 0974 044 057.

- Thép hình từ từ 50- 1000 mm.

- Ống từ phi : OD 500 -  ....100.000 *Tôn dầy từ: 1 mm- 200 mm.

- Ve chỏm cầu: Từ OD 500 - 20.000 mm * T 50 mm

UỐN ỐNG- VE CHỎM CẦU- LỐC THÉP HÌNH KHỔ LỚN CN- 0974 044 057.

- Thép hình từ từ 50- 1000 mm.

- Ống từ phi : OD 500 -  ....100.000 *Tôn dầy từ: 1 mm- 200 mm.

- Ve chỏm cầu: Từ OD 500 - 20.000 mm * T 50 mm


Đội ngũ hỗ trợ

Hỗ trợ

Hỗ trợ

0974 044 057
Hỗ trợ

Hỗ trợ

(0251) 6.568.777