Tin tức

Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) mở rộng đầu tư tại Đồng Nai

(ĐN) - Ngày 7-7, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã làm việc với Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn CJ tại Việt Nam về việc mở rộng đầu tư kinh doanh của tập đoàn tại Đồng Nai.

Đội ngũ hỗ trợ

Hỗ trợ

Hỗ trợ

0974 044 057
Hỗ trợ

Hỗ trợ

(0251) 6.568.777