Dịch vụ

Thi công và Lắp đặt: BỒN- ỐNG-SILO- LẮP ĐẶT MÁY CÔNG NGHIỆP - VI SINH TRONG THỰC PHẨM: 0974 044 057.

Thi công và Lắp đặt: BỒN- ỐNG-SILO- LẮP ĐẶT MÁY CÔNG NGHIỆP - VI SINH TRONG THỰC PHẨM: 0974 044 057.

GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT BỒN- ỐNG-SILO- LẮP ĐẶT MÁY CÔNG NGHIỆP - VI SINH TRONG THỰC PHẨM: 0974 044 057.

Thi công lắp đặt đường ống cứu hỏa cn, đường ống PCCC tròng nhà xưởng sx, nhà cao tầng, nhà cn.

Thi công lắp đặt đường ống cứu hỏa cn, đường ống PCCC tròng nhà xưởng sx, nhà cao tầng, nhà cn.

Thi công: SILO CN- BỒN CN- BỒN ÁP LỰC- BỒN GIA NHIỆT- BỒN CHỨA THỰC PHẨM- SILO- ỐNG CN- ỐNG VI SINH