Thi công và Lắp đặt: BỒN- ỐNG-SILO- LẮP ĐẶT MÁY CÔNG NGHIỆP - VI SINH TRONG THỰC PHẨM: 0974 044 057.

Gia công lắp đặt đường ống công nghệ, hàn chụp chiếu, thử áp, siêu âm...

+ Hệ thống và thiết bị sx Caffe các loại...

+ Hệ thống và thiết bị sx Nước giải khát các loại...

+ Hệ thống và thiết bị sx Dầu ăn các loại...

+ Hệ thống và thiết bị sx Sữa các loại...

Dịch vụ liên quan