THI CÔNG- LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN HT HÚT MÙI-HT XỬ LÝ DUNG MÔI , HÓA CHẤT.

Giá: Liên hệ

1- G/C LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ, ĐƯỜNG ỐNG THỰC PHẨM, ỐNG VI SINH, ỐNG ÁP LỰC.

2- GIA CÔNG BỌC BẢO ÔN CÁCH NHIỆT ĐƯỜNG ỐNG CN, ỐNG THỰC PHẨM, ỐNG NÓNG- LẠNH.( ALU NHÔM-KẼM- INOX- COMPOSITE).

- ỐNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP.

1- G/C LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ, ĐƯỜNG ỐNG THỰC PHẨM, ỐNG VI SINH, ỐNG ÁP LỰC.

2- GIA CÔNG BỌC BẢO ÔN CÁCH NHIỆT ĐƯỜNG ỐNG CN, ỐNG THỰC PHẨM, ỐNG NÓNG- LẠNH.( ALU NHÔM-KẼM- INOX- COMPOSITE).

- ỐNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP.


Sản phẩm khác


Đội ngũ hỗ trợ

Hỗ trợ

Hỗ trợ

0974 044 057
Hỗ trợ

Hỗ trợ

(0251) 6.568.777