THI CÔNG- LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN HT HÚT MÙI-HT XỬ LÝ DUNG MÔI , HÓA CHẤT.

prev
next

1- G/C LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ, ĐƯỜNG ỐNG THỰC PHẨM, ỐNG VI SINH, ỐNG ÁP LỰC.

2- GIA CÔNG BỌC BẢO ÔN CÁCH NHIỆT ĐƯỜNG ỐNG CN, ỐNG THỰC PHẨM, ỐNG NÓNG- LẠNH.( ALU NHÔM-KẼM- INOX- COMPOSITE).

- ỐNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP.

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

1- G/C LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ, ĐƯỜNG ỐNG THỰC PHẨM, ỐNG VI SINH, ỐNG ÁP LỰC.

2- GIA CÔNG BỌC BẢO ÔN CÁCH NHIỆT ĐƯỜNG ỐNG CN, ỐNG THỰC PHẨM, ỐNG NÓNG- LẠNH.( ALU NHÔM-KẼM- INOX- COMPOSITE).

- ỐNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP.

Sản phẩm liên quan